Вы находитесь здесь:

Спортфорум 2014

І Всеукраїнська установчна науково-практична конференція «Здоровий спосіб життя, фізична культура, спорт. Актуальні питання спортивної медицини. Реабілітація: фізична, медична, психологічна»

28 відбулася перша конференція, на якій були присутні і члени нашого Валеоцентру.

sportforum 2014_2a

Були представлені доповіді Дзяк Г.В. (ДЗ «ДМА МОЗ України», Дніпропетровськ, Апанасенко ГЛ. (НМАПО ім. П.Л.Шупика, Київ): Створення національної індустрії здоров'я як стратегія підвищення якості життя, здоров'я та довголіття населення, Корпачов В. В. (ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМИ України», Київ) Інстинкти та здоровий спосіб життя, Дутчак М.В. (НУФВСУ, Київ) Формування національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні: передумови, методологія та перспективи та інші.

Був складений проект резолюції на основі озвучених докладів

Спортфорум - це масштабний науково освітній проект, присвячений основним аспектам здорового образу життя, підвищення якості життя, рівня здоров’я та активного довголіття українців, а також реабілітація після спортивних та бойових травм. Метою форума е створення концептуальних та організаційних основ національної оздоровчої індустрії системі реабілітаційних заходів. 160 делегатів серед яких були провідні вчен та фахівці органів здоров’я та освіти. Було відмічено, що здоров’я населення е стратегічним потенціалом, фактором національної безпеки та основою стабільності та єкономичне благополуччя суспільства. С цеї точки зору особливу роль у системі оздоровлення нації країни відіграють фахівці, які працюють із практично-здоровим населенням і мають досвід зміцнення здоров’я засобами фізичної культури та спорту.

Підсумками конференції стало наступне:

Спортфорум декларує необхідність створення національної індустрії здоров’я як стратегії підвищення якості життя, здоров’я, довголіття населення яке реалізується органами самоуправління із зарученням бізнес структур на основі приватно-державного партнерства. Для організації роботі і практичного забезпечення роботи мають залучатися лікарі синологи, лікарі сімейної медицини, спортивні лікарі, лікарі фізичної реабілітації, соціальні працівники спортивної галузі. Необхідність створення та подальшої реалізації національної стратегії с оздоровчої рухової активності. При реальної співпраці науковців, практиків, та управлінців різного рівня, просування рухової активності, наданню допомоги людям у відмові у нездорових звичках освідомленні переваг рухової активності для здоров’я. Визнання Українського громадського об’єднання «Анатомія здоров’я » громадським закладом , метою якого е популяризація здорового способу життя та активного довголіття українців шляхом взаємодії провідних фахівців в галузі здоров’я, освіти та спорту з  широкої громадськості та кінцевих споживачів.

Пропонує: створити обласні осередки всеукраїнського громадського об’еднання «Анатомія здоров’я » для реалізації стратегії формування здоров’я у населення України різного віку.

Визначити засоби що до реалізації реабілітаційних медичних, фізичних,психологічних програм для українців, які зазнали впливу бойових та агресивних подій согодення. А також спортивно-патриотичнє виховання молоді та юнацтва.

 

 

sportforum 2014_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sportforum 2014_5

 

 

 

 

 

 

 

 

sportforum 2014_6